Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Cursorisch programma

De verkorte PT-opleiding bestaat uit een cursorisch programma van minimaal 300 uur en duurt drie jaar. Naast het vaste lesprogramma wordt ook gewerkt met minimaal 72 uur aan keuze-modules die samen met deelnemers aan de KP-opleiding worden gevolgd.  Zo kunnen we de waarde van leren vanuit de veiligheid van een vaste groep behouden en toch ook recht doen aan de individuele verschillen en voorkeuren. De vaste cursusdag is in principe de woensdag: steeds in de ochtend en de middag. De keuze-modules kunnen ook op andere dagen worden georganiseerd en ook in de middag en de avond.

De keuze-modules hebben alle betrekking op het onderdeel: verdieping in (psychotherapeutische) behandeling. De keuze-modules staan ook open voor belangstellenden van buiten die als vooropleiding minimaal de GZ-opleiding hebben. De keuze-modules kunt u herkennen aan het voorvoegsel "keuze" in onderstaande tabel.

JaarUrenOnderwerp

Hoofddocent

 
1/2/3
36
Integratieve conferenties:
  • Startconferetie (jaar 1)
  • Mid-term conferentie (jaar 2)
  • Slotconferentie (jaar 3)
prof. dr. mr. Elisa van Ee
1
60
Wetenschappelijke grondslagen van individuele psychotherapie
drs. Carol Wismeijer
1
30
Groepsdynamica en groepspsychotherapie
drs. Katelijne Robbertz
1/2
30
Systeem en Context
drs. Jeroen Bakker
2
9
Ethiek, wetgeving en praktijkvoering
drs. Eva Mintjes
2
24
Indicatiestelling en procesdiagnostiek
dr. mr. Elisa van Ee
2/3
24Psychotherapeut met regie
dr. mr. Elisa van Ee
324
Trauma en persoonlijkheid
dr. mr. Elisa van Ee
2/3
24
keuze: Kortdurende psychodynamische psychotherapie
prof. dr. Jan Derksen
2/3
25
keuze: Schemagerichte psychotherapie (basis)
drs. Lieske Sonneveldt
2/325keuze: Schemagerichte psychotherapie (vervolg)drs. Lieske Sonneveldt
2/3
25
keuze: Dialectische gedragstherapie
drs. Afke van der Hoek
2/3
24
keuze: Emotion Focused Therapy
drs. Susan Jorna
2/3
24
keuze: Affect fobie Therapie
dr. Quin van Dam
2/3
25
keuze: CGT verdieping bij complexe psychopathologie: LVB, psychose en trauma
dr. Tonnie Staring
2/3
24
keuze: Mentalization Based Treatment
Expertisecentrum MBT NL
    

Het leren van en met elkaar beschouwen wij als een toegevoegde waarde voor het ontwikkelen van psychotherapeutische vaardigheden en van uzelf als psychotherapeutisch instrument.