Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Cursorisch onderwijs

Het cursorisch programma van de postmaster tot Gezondheidszorgpsycholoog van de Radboud Universiteit

Het cursorisch programma van 480 uur volgt uw medewerker in 2 jaar. Voor het cursorisch programma geldt een strikte aanwezigheidsverplichting en er wordt intensieve voorbereiding verwacht in de vorm van literatuurstudie en praktijkopdrachten.

Het cursorisch programma van de postmaster tot Gezondheidszorgpsycholoog is opgedeeld in thematische modules. Naast een aantal algemeen inleidende modules over psychodiagnostiek, indicatiestelling en behandeling en een aantal themabijeenkomsten dat valt onder GZ-psycholoog in context is het opleidingsprogramma geordend op basis van klachtgebieden. Met behulp van literatuur, casuïstiek, rollenspelen en videodemonstraties gaan docenten per module systematisch in op het proces van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling bij de betreffende klachten.

Bijna iedere module is opgebouwd uit een generiek en specifiek onderdeel. Het generieke gedeelte volgen de cursisten van Volwassenen en Ouderen (VO) en Kind en Jeugd (KJ) gezamenlijk. Het specifieke gedeelte van de module volgende cursisten van VO en KJ apart van elkaar. Deze opzet doet meer recht aan het generieke karakter van de gezondheidszorgpsycholoog. Het specifieke onderdeel biedt ruimte voor een invulling die past bij de wensen van de  verschillende praktijkinstellingen. De keuzemodules zijn volledig specifiek voor zowel VO als KJ en gaan in op de actualiteit van vandaag. Met deze unieke opzet onderscheid de postmaster tot Gezondheidszorgpsycholoog van de Radboud Universiteit zich van andere GZ-opleidingen.

Het globaal programma voor de GZ-opleiding ziet er als volgt uit:

Voor de groepen die starten in september 2022 wordt er 30 uur besteed aan keuzemodules.

Contact & aanmelden

Nina Greydanus
  • Wilt u praktijkopleidingsplaats worden? Meld u zich dan direct aan via onderstaande knop. Het is belangrijk dat u dit vóór 1 maart doet. 
  • Wilt u meer weten over onze visie op onderwijs of de docenten van de cursus, of wilt u testimonials van andere praktijkinstellingen bekijken? Download via onderstaande knop de complete brochure voor praktijkinstellingen.
  • ​Heeft u een vraag over of twijfelt u of u praktijkopleidingsplaats kunt worden? Stel deze via onderstaande knop, of neem contact op met opleidingscoördinator Nina Greydanus (tel: 024 - 361 61 63).

opleidingsplaats aanvragen brochure Vraag stellen