Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

(Her)registratie

Registratie

Het beroep klinisch psycholoog is opgenomen als specialisme in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Klinisch psychologen die de opleiding tot klinisch psycholoog met goed gevolg hebben afgerond en zich willen laten inschrijven in het register van klinisch psychologen, moeten hiervoor een papieren aanvraag indienen bij de CRT.

Herregistratie

Een registratie als specialist geldt voor vijf jaar. Periodieke herregistratie is nodig voor de borging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg en om de patiënt te beschermen tegen ondeskundige hulpverlening. 

Kijk voor informatie over registratie en herregistratie ook op de website van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.