Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Verruimd vrijstellingenbeleid reguliere gz-opleiding

Voor kandidaten die al competenties hebben op het vlak van de cognitieve gedragstherapie. 

De piog die de volledige 100-urige basiscursus heeft afgerond, niet langer dan 5 jaar voorafgaand van de start van de GZ-opleiding heeft kan 100 uur vrijstelling aanvragen op het gebied van cognitieve gedragstherapie. Dit betreft de module ‘Stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen, Cognitief gedragstherapeutische basisprincipes’.

De piog krijgt een korting van €2000,- op de opleidingsprijs.

Voorwaarden en kaders voor het toekennen van de vrijstelling:

  • De piog krijgt 100 uur vrijstelling in het cursorisch programma van de GZ-opleiding.
  • Vrijgestelde uren worden niet opgevuld met onderwijs, zodat het curriculum niet boven het GZ-niveau uitstijgt. Hiermee blijft het niveau van de GZ-psycholoog eenduidig en herkenbaar voor het veld, en blijft de mogelijke aansluiting op de K(N)P en verkorte PT bewaakt.
  • De eerste modules volgt de piog met de eigen groep zodat de groepsvorming niet in het geding komt. De piog volgt de ‘SAS-module’ niet. Dit betekent dat de piog in die periode geen cursorisch onderwijs volgt.
  • Vrijstellingen kunnen niet eerder worden aangevraagd dan dat de piog is toegelaten voor de opleiding.
  • De piog mailt de aanvraag met relevante bewijsstukken naar de opleidingscoördinator.
  • De hoofdopleider beoordeelt de vrijstelling, die piog krijgt daarover bericht.

Nota bene: het gaat steeds over een vrijwillige keuze van kandidaten en hun praktijkinstellingen of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om verruimde vrijstelling aan te vragen. Wanneer vrijstelling wordt aangevraagd beslist de hoofdopleider formeel over de toewijzing.