Verkorte GZ-opleiding

Verkorte GZ-opleiding

Voor kandidaten die al competenties hebben op het vlak van de cognitieve gedragstherapie. 

Voor 2020 kunnen opleidingsplaatsen aangevraagd worden voor de verkorte GZ-opleiding, startmoment in september.

Nota bene: Indien de cursist de volledige 100-urige basiscursus afgerond dan kan ook worden gekozen voor de reguliere gz-opleiding.
De cursist kan dan vrijstelling aanvragen. Meer hierover leest u onder ‘’Verruimd vrijstellingenbeleid reguliere gz-opleiding’’.

Voor wie is de verkorte GZ-opleiding?

De verkorte GZ-opleiding is bedoeld voor cursisten die:

  1. (minimaal) de 100-urige VGCt-basiscursus hebben afgerond, niet langer dan 5 jaar voorafgaand van de start van de GZ-opleiding, of
  2. VGCt-lid zijn en ten tijde van de VGCT-opleiding bij een instelling werkte die erkend is voor praktijkopleiding voor de gz-opleiding.

Wat is de verkorte GZ-opleiding?

De verkorte GZ-opleiding is het reguliere cursorisch programma zonder het 100-uur onderwijs op het gebied van cognitieve gedragstherapie.

Dit betreft de modules 'Inleiding in de gedragstherapie' (30 uur) en ‘Stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen, Cognitief gedragstherapeutische basisprincipes’ (70 uur). Dit komt er op neer dat de cursist ruim anderhalf jaar cursorisch onderwijs volgt, in plaats van twee jaar.

Hoelang duurt de verkorte GZ-opleiding?

Cursisten die:

  • de 100-urige basiscursus hebben afgerond moeten na de anderhalf jaar nog een half jaar praktijkuren maken. De totale opleidingsduur is twee jaar.
  • VGCt-lid zijn krijgen niet alleen een verkorting van het cursorisch programma, maar óók een verkorting van de praktijk. De totale opleidingsduur is anderhalf jaar.

LET OP: de hoofdopleider bepaalt uiteindelijk over het toekennen van de vrijstelling. 

Wat kost de verkorte GZ-opleiding?

€ 16.895,- lesgeld excl. Literatuur (€ 2000,- korting)
€ 1.000,- naar schatting voor de literatuur
Totale opleidingskosten naar schatting: € 17.895,-.

Wanneer start de verkorte GZ-opleiding?

De start van de verkorte gz-opleiding is in september (en niet in januari).

Vragen?

Neem contact met Nina Greydanus via 024 3655915 of nina.greydanus@ru.nl

Meer uitleg verkorte GZ-opleiding in Nijmegen

Op 4 oktober 2018 is een informatiebijeenkomst geweest voor praktijkinstellingen. In deze bijeenkomst is uitleg gegeven over de verkorte GZ-opleiding. Onderstaand kunt u de presentatie terugzien en luisteren.