Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Programma

Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je de tweejarige opleiding tot GZ-psycholoog volgen. Onder eindverantwoordelijkheid van de hoofdopleider geven docenten vorm aan het cursorisch programma en praktijkopleiders aan het praktijkprogramma. De opleiding is erop gericht theorie en praktijk zinvol met elkaar te verbinden. Deze opleiding heeft een beperkte opleidingscapaciteit en stelt hoge eisen aan de kandidaten voor de opleiding. Ook zijn er formele toelatingsvoorwaarden.

 

 
Hoofdopleiders zijn: 
  • Prof. dr. Jos Egger
  • Drs. Sanne Kriens 
  • Drs. Marieke ten Napel-Schutz
  • Drs. Robin Stokkers

De gz-opleiding omvat tenminste 3600 uur (exclusief literatuurstudie) en is als volgt opgebouwd:
 

 

CURSUS

PRAKTIJK

 

Contacturen

Praktijk-
opdrachten

Werkzaamheden

Supervisie

Diagnostiek

200

100

1116

36

Indicatiestelling

40

20

279

9

Behandeling

200

100

1116

36

Overige taken

40

40

279

9

Totaal

480

240

2790

90

Studiegids GZ