Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Aanmelden gz-psycholoog

Wil je je aanmelden als cursist voor onze opleiding? Om in aanmerking te komen voor de gz-opleiding moet je in het bezit zijn van een LOGO-verklaring. Kijk op www.vlogo.nl voor het aanvragen van een LOGO-verklaring.

De procedure is als volgt: 

  1. Je beschikt over een geldige LOGO-verklaring;
  2. Je solliciteert naar een opleidingsplaats bij een erkende praktijkinstelling;
  3. De praktijkinstelling draagt jou voor als kandidaat voor de opleiding;
  4. Wij nodigen je uit voor een toetsend gesprek met onze hoofdopleider.

Informatie voor het aanmelden van praktijkopleidingsplaatsen vind je hier.