Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Schoolpsycholoog (SP)

Informatiebijeenkomst Aanmelden  Brochure Stel je vraag

De postmaster opleiding Schoolpsycholoog

Ben jij afgestudeerd psycholoog of (ortho)pedagoog mét diagnostiekaantekening? En wil jij het verschil maken binnen je school? Dan is de postmaster opleiding Schoolpsycholoog van de Radboud Universiteit iets voor jou.

Deze tweejarige duale opleiding leidt op tot het beroep van schoolpsycholoog. Je werkterrein strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. Daarbij beslaat het de volledige onderwijsketen, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, inclusief het middelbaar beroepsonderwijs en alles wat daartussen zit. Binnen dit spectrum krijgt je te maken met verschillende niveaus van vragen, variërend van preventie en signalering tot behandeling en verwijzing. Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen organiseert de opleiding Schoolpsycholoog in samenwerking met RINO Amsterdam.

Startmoment in 2024

De opleiding start jaarlijks. De eerstevolgende opleidingsgroep start op maandag 26 augustus 2024. Aanmelden kan tot 15 mei 2024.

Iedere school een schoolpsycholoog

In dit artikel bepleitten onze hoofdopleiders waarom de schoolpsycholoog op alle niveaus bijdraagt aan een schoolsysteem. Alumna Gezina Topper vertelt je in dit interview waarom ze blij wordt van haar baan. Wil je nog meer horen over het werkveld en de opleiding? Beluister dan deze podcast van RINO Amsterdam waarin (oud-)cursisten en hoofdopleiders aan het woord komen. Informatie over de schoolpsycholoog in internationaal verband vind je via de International School Psychology Association (ISPA) en Network of European Psychologist in the Educational System (NEPES).

Waarom kies je voor de opleiding Schoolpsycholoog van de Radboud Universiteit?

  • Je komt in aanraking met state-of-the-art kennis binnen jouw specifieke zorgdomein. Omdat wij verbonden zijn aan een universiteit kunnen wij op unieke wijze een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. 
  • We passen de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe in ons onderwijs, zowel didactisch als inhoudelijk. 
  • Na je afstuderen ben je alumnus van de Radboud Universiteit. Zo heb je profijt van de kennisontwikkeling binnen ons hechte en uitgebreide netwerk
  • Na je afstuderen ben je bij de Radboud Universiteit altijd welkom voor bij- en nascholing

Onze hoofdopleiders

Meer weten?