Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

RITHA module Zelfregulering

Wil jij als leraar of begeleider het zelfregulerend vermogen van leerlingen/cliënten te versterken?

In deze online cursus ga je je verdiepen in de modellen die zelfregulering beschrijven. Aan de hand van het model van Zimmerman (2002) ga je na waar in het leerproces de leerling/cliënt vastloopt en welke vaardigheden moeten worden verbeterd. Je leert ook wat je bereikt als je formatief evalueren hiervoor inzet. Ook worden tijdens deze module vragen beantwoord als: wat is de relatie tussen zelfregulering en hoogbegaafde leerlingen? Wat is het verschil met andere groepen leerlingen? Wat zegt onderzoek hierover? We sluiten de module af met een opdracht, waarin je voor een casus een plan ontwikkelt om het zelfregulerend vermogen te vergroten/versterken van een leerling/cliënt met kenmerken van begaafdheid.

Wat levert het op?

Na afloop van de online cursus Zelfregulering:

  • Ben je in staat om het proces van zelfregulering te beschrijven.
  • Ben je in staat om de verschillende typen vaardigheden die horen bij zelfregulerend gedrag te beschrijven.
  • Kun je verwoorden wat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt over de relatie tussen (hoog)begaafdheid en zelfregulering.
  • Kun je uitleggen wat formatief evalueren bijdraagt aan eigenaarschap/zelfregulering van leerlingen.
  • Ben je in staat om het belang van aandacht voor zelfregulering bij leerlingen met kenmerken van begaafdheid te onderbouwen.
  • Ben je in staat om zelfreguleringsvaardigheden van leerlingen in kaart te brengen.
  • Ben je in staat om geschikte interventies te selecteren en/of te ontwerpen om het zelfregulerend vermogen van de leerling met kenmerken van begaafdheid te versterken, passend bij de behoefte van de leerling(en).
  • Ben je in staat om verschillende betrokkenen rondom de leerling(en) te betrekken bij je aanpak.

Voor wie?

Ben jij ECHA Specialist, RITHA Practitioner of RITHA Specialist? Of heb je alleen blok 1 ‘Lesgeven en begeleiden’ gevolgd van RITHA? Dan is de postacademische cursus Zelfregulering echt iets voor jou!

Studielast

De studielast bedraagt 56 uur, waarvan 38 uur zelfstudie, 3 uur online leren en 15 uur (eind)opdrachten.

Opzet

In een periode van 6 weken volg je de online module. Per week bestudeer je in eigen tijd literatuur, bekijk je kennisclips, werk je aan opdrachten (alleen én samen) en ben je actief op een online discussieforum. Op 2 momenten vinden er online bijeenkomsten plaats. Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je uitleg over de module en de opdrachten waaraan je gaat werken. De andere online bijeenkomst is er om je te ondersteunen bij het uitwerken van de opdracht(en). Ook is er ruimte voor vragen en uitwisseling. 

Startdata

T.B.A.

Er zijn nog geen nieuwe startdata bekend. Wil je de nieuwe startdata zo snel mogelijk ontvangen? Klik dan op de knop 'houd me op de hoogte'.